تبلیغات
بلاغُ المبین - زمان گرفتن آب نیسان و خواص آن...

بلاغُ المبین

nissan taking and collecting water 1 زمان گرفتن و جمع آوری آب نیسان

                          در مورد آب نیسان بیشتر بدانیم

     نیسان ماه هشتم از ماه های رومى است که زمان آن از 23 فروردین تا 23 اردیبهشت می باشد.

     از بعضى روایات استفاده مى‌‌شود، بارانى که در این ماه از آسمان نازل مى‌‌گردد، خواص و آثار فراوانى دارد و اگر کسى مقدارى از آن را در ظرف پاکى جمع کند و سوره‌‌ها و دعاهاى زیر را بر آن بخواند، هر کس از آن آب بخورد، از بیمارى‌‌هاى گوناگون جسمانى و اخلاقى رهایى مى‌‌یابد و به قدرى در این روایت آثار و برکات، براى آن ذکر شده است که انسان در شگفتى فرو مى‌رود.   

     مرحوم علامه مجلسی می گوید: آب باران به طور کلّى مبارک و نافع است، همانگونه که در حدیث معتبرى از حضرت علی(ع) نقل شده که فرمود: « آبى را که از آسمان فرود مى‌‌آید بیاشامید که بدن ها را پاک مى‌‌سازد و دردها را دفع مى‌‌کند. قرآن مجید مى‌‌فرماید: وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ وَ یُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیْطانِ وَ لِیَرْبِطَ عَلى قُلُوبِکُمْ وَ یُثَبِّتَ بِهِ الاْقْدامَ، یعنی و آبى از آسمان برایتان فرستاد، تا شما را با آن پاک کند و پلیدى شیطان را از شما دور سازد و دلهایتان را محکم، و گام ها را با آن استوار دارد »

     ایشان در ادامه می گوید: در عمل مربوط به آب نیسان بهتر آن است که اگر به صورت دسته جمعى اذکار را مى‌‌خوانند، هر یک از افراد، مجموع آن سوره‌‌ها و أذکار را هفتاد مرتبه بخوانند، یعنى مى‌‌توانند آن را میان خود تقسیم نمایند و هر کدام ذکر یا سوره‌‌اى را هفتاد بار بخواند، ولى بهتر است هر یک از آنها، مجموع آن سوره‌‌ها و أذکار را هفتاد مرتبه بخواند.

     حضرت پیامبر(ص) بر جمعی که در آن جمع حضرت علی(ع) هم حضور داشتند داخل شد و بر ایشان سلام کرد و ایشان جواب سلام پیامبر(ع) را دادند، سپس حضرت(ص) فرمودند: « می ‏خواهید دوائى را که جبرئیل به من یاد داده تا محتاج به دواى اطبّا نباشم، به شما یاد دهم...؟! » پس حضرت علی(ع) و سلمان فارسی و دیگران از پیامبر(ص) سؤال نمودند که آن دوا چیست؟ حضرت رسول‏(ص) به حضرت امیرالمؤمنین(ع) خطاب نموده و فرمودند:

« در ماه نیسان رومى آب باران میگیرى

و
70 مرتبه سوره فاتحه الکتاب

و 70 مرتبه آیةُ الکرسى

و 70 مرتبه سوره کافرون

و 70 مرتبه سوره اعلی

و 70 مرتبه سوره فلق

و 70 مرتبه سوره ناس

و 70 مرتبه سوره توحید

و 70 مرتبه ذکر لااِلهَ اِلاَّ اللَّهُ

و 70 مرتبه ذکر اللَّهُ اَکْبَر

و 70 مرتبه اَللّهُمَّ صَلّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ

و 70 مرتبه سُبْحانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ للَّهِ‏ِ وَلا اِلهَ اِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَکْبَرُ بر آن می خوانی و 7 روز  و در برخی از روایات آمده که 40 روز در بامداد و شامگاه از آن آب مى آشامى... »


                خواص درمانی آب نیسان

     پیامبر اکرم(ص) در مورد خواص آب نیسان می فرمایند: به آن خدایى که مرا به حق بر خلق مبعوث گردانیده است سوگند یاد مى‏کنم که از جبرئیل شنیدم که گفت: حق تعالى بر دارد از کسى ‏که این آب را مى ‏آشامد هر دردى را که در بدنش باشد و او را عافیت بخشد و دردها را از بدن او و استخوان هاى او بیرون کند و اگر در لوح محفوظ دردى براى او مقدّر شده باشد محو نماید

     و به حق پروردگارى که مرا به حقّ فرستاده اگر فرزند نداشته باشد و فرزند خواهد آب نیسان را به آن نیّت بیاشامد او را فرزند روزى گردد و اگر زن عقیم باشد و فرزند نیاورد و از این آب با نیّت بیاشامد فرزند از او به وجود آید و اگر مرد و زن پسر خواهند یا دختر از آن آب بیاشامند مقصود ایشان به ‏عمل آید چنانچه‏ حق ‏تعالى مى ‏فرماید: « یَهَبُ لِمَنْ یَشآءُ اِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّکُورَ اَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْراناً وَ اِناثاً وَ یَجْعَلُ مَنْ یَشآءُ عَقیماً، یعنى حق تعالى مى‏ بخشد هر که را خواهد دختران و هر که را خواهد پسران یا جُفت مى‏ گرداند براى ایشان پسران و دختران یعنى هر دو را به ایشان عطا مى‏ کند و هر که را خواهد عقیم و بى‏ فرزند گرداند »

     و نیز حضرت فرمودند: که اگر کسى سردرد داشته باشد و از این آب بیاشامد صُداع و سر درد او به قدرت الهى ساکن گردد و اگر درد چشم داشته باشد و در چشم هاى خود قطره ‏اى از این آب بچکاند و بیاشامد و چشم هاى خود را از آن آب بشوید به اذن خداى تعالى شفا یابد و آشامیدن از آن آب بُن دندان ها را محکم گرداند و دهان را خوشبو کند و لعاب بُن دندان ها را کم کُند و بلغم را از بین ببرد و تُخَمه و اِمْتِلا به سبب خوردن طعام و آشامیدن آب به هم نرساند و از بادهاى قولنج و غیر آن متأذّى نگردد و درد پشت و درد شکم بهم نرساند و از زُکام آزار نکشد و درد دندان بهم نرساند و درد معده و کرم معده را زایل گرداند و محتاج به حجامت نگردد و از مرض بواسیر و خارش بدن و آبله و دیوانگى و خُوره و پیسى و رُعاف و قَىّ نجات یابد و کور و لال و کر و زمینگیر نشود و آب سیاه در دیده‏اش نزول نکند و دردى که موجب افطار روزه و نقصان نماز او باشد او را عارض نگردد و از وسوسه‏ هاى جنّیان و شیاطین متأذّى نگردد.

     هر که از این آب بیاشامد و به جمیع دردهائى که در مردم مى ‏باشد مبتلا باشد موجب شفا از جمیع آن ها گردد، پس جبرئیل گفت: به حقّ خداوندى که تو را به راستى فرستاده هر که این آیات را بر این آب بخواند و بیاشامد حقّ تعالى دلش را مملوّ گرداند از نور و روشنى و الهام خود را در دل او وارد سازد و حکمت بر زبان او جارى گرداند و پر کند دل او را از فهم و بینائى و به او عطا کند از کرامت ها آنچه به احدى از عالمیان عطا نکرده باشد و هزار مغفرت و هزار رحمت بر او بفرستد و غش و خیانت و غیبت و حسد و بَغْى و کبر و بخل و حرص و غضب را از دل او بردارد و از عداوت و دشمنى مردم و بدگوئى ایشان نجات یابد و موجب شفاء جمیع امراض او گردد و اگر در زندان باشد و از آن آب بیاشامد از حبس نجات یابد و سردى بر طَبع او غالب نگردد و آب باران مطلقاً مبارک است و منفعت دارد خواه در نیسان ببارد و خواه در غیر آن، چنانچه در حدیث معتبر از حضرت امیرالمؤمنین‏ علی(ع) منقول است که حضرت فرمودند: بیاشامید آب آسمان را که پاک کننده بدن شما است و دردها را دفع مى‏کند چنانچه حق تعالى مى‏فرماید: « وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمآءِ ماءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ وَ یُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیْطانِ وَ لِیَرْبِطَ عَلى‏ قُلُوبِکُمْ وَ یُثَبِّتَ بِهِ الأقْدامَ، یعنى مى‏ فرستد حقّ تعالى بر شما از آسمان آبى براى آنکه پاک گرداند شما را به آن و ببرد از شما وسوسه شیطان را و دل هاى شما را محکم گرداند و ثابت گرداند به آن قدم هاى شما را... »

     در مورد آب نیسان بهتر آن است که اگر جمعى اذکار و سوره ها را می خوانند، هر کدام مجموع آن سوره ‏ها و اذکار را هفتاد مرتبه بخوانند و از براى آن ها که می خوانند فایده ‏اش عظیم تر و ثوابش بیشتر است.


+نوشته شده در یکشنبه 27 فروردین 1396 ساعت07:35 ق.ظ توسط "خلیل" | نظرات |