بلاغُ المبین
تقویم و مناسبتهای ماه شوال

تقویم و مناسبتهای ماه شوال

شوال، شَوّال المُکَرَّم یا شوّال المکرّمة دهمین ماه از ماه‌های قمری در گاه‌شماری اسلامی است. اولین روز این ماه عید فطر می باشد. شوال به معنای "بار برداشتن به قصد رفتن به جایی" است. از آنجا که در هنگام نام‌گذاری ماه‌های عربی، این ماه در فصل سیر و شکار رفتن عرب‌ها قرار گرفت، "شوال" نام‌گذاری شد.
روز وقایع

1 شوال

عید فطر
جنگ قرقرة الکدر (سال ۲ هجری قمری)
درگذشت عمرو بن عاص (سال ۴۱ هجری قمری)
ولادت آیت الله سید محمد مهدی بحرالعلوم (سال ۱۱۵۵ هجری قمری)
آغاز سلطنت فتحعلی شاه قاجار (سال ۱۲۱۲ هجری قمری)
ولادت آیت الله سید محسن حکیم (۹ خرداد ۱۲۶۸ش) (سال ۱۳۰۶ هجری قمری)
درگذشت سید محمد باقر موسوی همدانی (۷ دی ۱۳۷۹ش) (سال ۱۴۲۱ هجری قمری)
درگذشت آیت الله سید محمد شیرازی (۲۶ آذر ۱۳۸۰ش) (سال ۱۴۲۲ هجری قمری)
2 شوال
ازدواج پیامبر اسلام(ص) با عایشه (۱۳ بعثت) 
تصرف شهر آمل مرکز حکومت سادات علوی به دست سپاهیان امیر تیمور گورکانی (سال ۷۹۵ هجری قمری)
3 شوال
درگذشت متوکل عباسی ( سال ۲۴۷ هجری قمری)
درگذشت محمد رضا قمشه ای (۱۲ خرداد ۱۲۶۸ش) ( سال ۱۳۰۶ هجری قمری)
درگذشت آقا رضا تبریزی (۲۸ اسفند ۱۲۷۴ش) ( سال ۱۳۱۳ هجری قمری)
درگذشت سید محمد حسین شهرستانی (۶ اسفند ۱۲۷۵ش) ( سال ۱۳۱۵ هجری قمری)
درگذشت ذبیح الله ذبیحی قوچانی (۲۵ اسفند ۱۳۷۲ش) ( سال ۱۴۱۴ هجری قمری)
4 شوال
ولادت سید محمد دلداری (سال ۱۲۶۰ هجری قمری)
درگذشت سید عبدالحسین لاری (۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۳ش) (سال ۱۳۴۲ هجری قمری)
درگذشت میرزا رضا کلباسی(۲۹ بهمن ۱۳۴۲ش) (سال ۱۳۸۳ هجری قمری)
5 شوال
حرکت به سوی جنگ صفین (سال ۳۷ هجری قمری)
ورود مسلم بن عقیل به کوفه (سال ۶۰ هجری قمری)
درگذشت سید جمال الدین اسدآبادی (۱۹ اسفند ۱۲۷۵ش) (سال ۱۳۱۴ هجری قمری)
6 شوال توقیع امام زمان(عج) برای حسین بن روح  (سال ۳۰۵ هجری قمری)
7 شوال وقوع غزوه احد و شهادت حمزة بن عبدالمطلب (سال ۳ هجری قمری)
درگذشت میرزا رفیعا نائینی (سال ۱۰۸۰ هجری قمری)
درگذشت سید ابوالقاسم دهکردی (۲۳ دی ۱۳۱۳ش) (سال ۱۳۵۳ هجری قمری)
درگذشت سید ابوالقاسم کاشانی (۲۳ اسفند ۱۳۴۰ش) (سال ۱۳۸۱ هجری قمری)
درگذشت ابوالحسن شعرانی (۱۲ آبان ۱۳۵۲ش) (سال ۱۳۹۳ هجری قمری)
درگذشت مهدی لاکانی (۱۴ دی ۱۳۷۹ش) (سال ۱۴۲۱ هجری قمری)
8 شوال غزوه حمراء الاسد (سال ۳ هجری قمری)
تخریب قبور ائمه بقیع(ع) به دست وهابی‌ها(یوم‌الهدم)(۳۱ فروردین ۱۳۰۵ش) (سال ۱۳۴۴ هجری قمری)
ولادت حسین شب‌زنده دار (۲۹ اسفند ۱۳۰۷ش) (سال ۱۳۴۷ هجری قمری)
9شوال -----
10 شوال آغاز غزوه خندق (سال ۵ هجری قمری)
درگذشت شیخ هادی تهرانی (۸ دی ۱۲۸۲ش) (سال ۱۳۲۱ هجری قمری)
درگذشت میرزا حسین خلیلی (۱۴ آبان ۱۲۸۷ش) (سال ۱۳۲۶ هجری قمری)
11 شوال -----
12 شوال درگذشت شیخ بهایی (سال ۱۰۳۱ هجری قمری)
درگذشت آیت الله سید ضیاءالدین فانی اصفهانی (۱۰ بهمن ۱۳۷۷ش) (سال ۱۴۱۹ هجری قمری)
درگذشت آیت الله علی پهلوانی تهرانی (سعادت پرور) (۵ مرداد ۱۳۸۳ش) (سال ۱۴۲۵ هجری قمری)
13 شوال ولادت شهید ثانی (سال ۹۱۱ هجری قمری)
درگذشت شیخ محمد طه نجف (۲۰ آذر ۱۲۸۴ش) (سال ۱۳۲۳ هجری قمری)
قیام مردم عراق علیه استعمار انگلیس به رهبری محمد تقی شیرازی (۹ تیر ۱۲۹۹ش) (سال ۱۳۳۸ هجری قمری)
درگذشت سید حسین بروجردی (۱۰ فروردین ۱۳۴۰ش) (سال ۱۳۸۰ هجری قمری)
درگذشت سید اسماعیل موسوی زنجانی (۲۷ آذر ۱۳۸۱ش) (سال ۱۴۲۳ هجری قمری)ذ
14 شوال درگذشت عبدالملک بن مروان (سال ۸۶ هجری قمری)
درگذشت قطب راوندی (سال ۵۷۳ هجری قمری)
درگذشت سید مرتضی کشمیری (۲۱ آذر ۱۲۸۴ش) (سال ۱۳۲۳ هجری قمری)
15 شوال جنگ بنی قینقاع (سال۲ هجری قمری)
معجزه رد الشمس برای حضرت علی(ع) (سال۷ هجری قمری)
درگذشت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) (سال ۲۵۲ هجری قمری)
درگذشت محمد تقی رازی اصفهانی (سال ۱۲۴۸ هجری قمری)
درگذشت سید احمد خمینی (۲۶ اسفند ۱۳۷۳ش) (سال ۱۴۱۵ هجری قمری)
درگذشت محمد مهدی شمس الدین (۲۱ دی ۱۳۷۹ش) (سال ۱۴۲۱ هجری قمری)
16 شوال درگذشت عبدالله مامَقانی (۲۳ بهمن ۱۳۱۱ش) (سال ۱۳۵۱ هجری قمری)
درگذشت علی اکبر مرندی (۹ فروردین ۱۳۷۳ش) (۸ اسفند ۱۳۷۲ش) (سال ۱۴۱۴ ه . قمری)
17 شوال درگذشت آیت الله سید ابراهیم کربلایی (سال ۱۲۶۳ هجری قمری)
درگذشت آیت الله سید محمد قلی موسوی نقوی نیشابوری (سال ۱۲۸۶ هجری قمری)
درگذشت آیت الله ملا عباس تربتی (حاج آخوند) (۲۴ مهر ۱۳۲۲ش) (سال ۱۳۶۲ هجری قمری)
18 شوال
درگذشت ابن ادریس حلی (سال ۵۹۸ هجری قمری)
ولادت آیت الله میرزا حسین نوری (۱۴ دی ۱۲۱۷ش) (سال ۱۲۵۴ هجری قمری)
درگذشت آیت الله محمد مهدی ربانی املشی (۱۶ تیر ۱۳۶۴ش) (سال ۱۴۰۵ هجری قمری)
درگذشت سید محمود طالقانی (۱۹ شهریور ۱۳۵۸ش) (سال ۱۳۹۹ هجری قمری)
19 شوال -----
20 شوال دستگیری امام کاظم(ع) توسط هارون عباسی (سال ۱۷۹ هجری قمری)
درگذشت میرزا جواد نوری (۲۷ آذر ۱۲۸۴ش) (سال ۱۳۲۳ هجری قمری)
21 شوال
 فتح اندلس به دست مسلمانان (سال ۹۲ هجری قمری)
22 شوال
-----
23 شوال تصرف آمل توسط داعی کبیر(سال ۲۵۰ هجری قمری)
درگذشت میر محمد حسین خاتون آبادی (سال ۱۱۵۱ هجری قمری)
درگذشت سید نعمت الله جزائری (سال ۱۱۱۲ هجری قمری)
ولادت سید محمدجواد فضل الله (سال ۱۳۵۷ هجری قمری)
درگذشت میر سید علی فانی اصفهانی (۸ خرداد ۱۳۶۸ش) (سال ۱۴۰۹ هجری قمری)
24 شوال  درگذشت میرزا حسین فقیه سبزواری (۱۶ بهمن ۱۳۴۵ش) (سال ۱۳۸۶ هجری قمری)
درگذشت احمد آذری قمی (۲۲ بهمن ۱۳۷۷ش) (سال ۱۴۱۹ هجری قمری)
درگذشت مهدی حائری تهرانی (۱ بهمن ۱۳۷۹ش) (سال ۱۴۲۱ هجری قمری)
25 شوال شهادت امام صادق (ع) (سال ۱۴۸ هجری قمری)
حمله مأموران حکومت محمدرضا شاه پهلوی به مدرسه فیضیه در قم (۲ فروردین ۱۳۴۲ش)(سال ۱۳۸۲ هجری قمری)
26 شوال درگذشت سید عبدالمحمد موسوی (سال ۱۲۹۳ هجری قمری)
درگذشت سید هبه الدین شهرستانی (۱۸ بهمن ۱۳۴۵ش) (سال ۱۳۸۶ هجری قمری)
27 شوال
تولد کسائی مروزی شاعر شیعی (سال ۳۴۱ هجری قمری)
درگذشت سید احمد کربلایی (۲۶ شهریور ۱۲۹۳ش) (سال ۱۳۳۲ هجری قمری)
درگذشت ابوالقاسم رحمانی خلیلی (۲۷ اسفند ۱۳۷۴ش) (سال ۱۴۱۶ هجری قمری)
28 شوال
ولادت جعفر سبحانی (۲۰ فروردین ۱۳۰۸ش) (سال ۱۳۴۷ هجری قمری)
درگذشت سید حسین بادکوبه‌ای لاهیجی (۱۹ آذر ۱۳۱۸ش) (سال ۱۳۵۸ هجری قمری)
درگذشت سید روح الله خمینی (۱۳ خرداد ۱۳۶۸ش) (سال ۱۴۰۹ هجری قمری)
درگذشت میرزا جواد تبریزی (۲۹ آبان ۱۳۸۵ش) (سال ۱۴۲۷ هجری قمری)
29 شوال درگذشت محمدباقر وحید بهبهانی (سال ۱۲۰۵ هجری قمری)
درگذشت محمد تقی آملی (۲۷ آذر ۱۳۵۰ش)(سال ۱۳۹۱ هجری قمری)
30 شوال -----
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 20 خرداد 1398 :: نویسنده : "خلیل"
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:10 ب.ظ
سلام
مباحثی که در وب ازدواجتون گذاشتین منبع خاصی داره ا اینکه حاصل جمع بندی تلاشها ومطالعات و بررسی های خودتونه؟
واینکه اگه سوالی داشتم بیام اینجا بپرسم یا همون وبها بپرسم جواب میدین؟!
(الانم سوالمو یادم رفت وگرنه همینجا می نوشتمش)
"خلیل"سلام: ممنون از ابراز لطف و محبتتون، مطالب وبم حاصل تلاش خودمه البته مستند هست و تصمیم دارم اگر خدا بخواد و بتونم جمع آوری کنم به صورت کتاب چاپش کنم...
سه شنبه 21 خرداد 1398 10:03 ب.ظ
ببخشید یادم رفت بگم
اون وبهایی که قبلا نوشتین رو درمورد حضرت زهرا و ازدواج حذف نکنین
اگه آپم نمیکنین حداقل بذارین باشه چون فعلا درگیر امتحاناتم بعد سر میزنم و مطالب را استفاده می کنم ان شاء الله
+که ممکنه بقیه هم سربزنن
+چون خودتون نوشته بودین بعداز ماه رمضان حذف میشن نوشتم که حذف نشن یهویی
"خلیل"سلام بانو: بنا بوده بعد از رمضان سال گذشته حذف کنم که فعلاً هست و چشم...
سه شنبه 21 خرداد 1398 09:52 ب.ظ
سلام علیکم
ممنونم از حضورتون
قلمتون پاینده باشه و راهتون ادامه دار
"خلیل"
سه شنبه 21 خرداد 1398 02:25 ب.ظ
سلام
بروز کردم وبلاگمو
"خلیل"
سه شنبه 21 خرداد 1398 02:20 ب.ظ
چون ندیده بودم یه روحانی وب داشته باشه

"خلیل"سلام بانو: اتفاقاً ما روحانیون و علماء با این تهاجم فرهنگی دشمنان باید تو فضای مجازی فعالیت بیشتری داشته باشیم، مقام معظم رهبری هم در اهمیت این موضوع فرمودند اگر من رهبر نمی بودم مدیریت فضای مجازی رو به عهده می گرفتم...
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : "خلیل"
پیوندها
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic