تبلیغات
بلاغُ المبین - عید قربان مبارک...

بلاغُ المبین


عید قـربـان
قصّـۀ عشـقِ پسر
قصّـۀ اشکِ پـدر
قصّـۀ دلـدادگـی
قصّـۀ اُفتـادگـی
قصّـۀ مِهـرِ خـدا
قصّـۀ شـرم و حیـاء
قصّۀ سوز و سِرشت
قصّـۀ عطـرِ بهشت
مبــــــــــــــارک

+نوشته شده در چهارشنبه 1 مهر 1394 ساعت11:13 ب.ظ توسط "خلیل" | نظرات |