بلاغُ المبین http://balagholmobin17.mihanblog.com 2020-09-19T06:41:36+01:00 text/html 2020-06-16T06:42:34+01:00 balagholmobin17.mihanblog.com "خلیل" شهادت امام جعفر صادق(ع) تسلیت باد... http://balagholmobin17.mihanblog.com/post/318 <div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8400199492/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s12.picofile.com/file/8400199634/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-06-02T07:52:24+01:00 balagholmobin17.mihanblog.com "خلیل" رحلت امام و 15 خرداد گرامیباد... http://balagholmobin17.mihanblog.com/post/317 <div align="center">رحلت مرحوم امام و <br><img src="http://s12.picofile.com/file/8398948900/15_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><b><font size="4">سال ها می گذرد، حادثه ها می آید<br>انتظار فرج از <font color="#CC0000">نیمه خرداد</font> کشم</font></b><br><img src="http://s12.picofile.com/file/8398949076/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-05-19T03:58:48+01:00 balagholmobin17.mihanblog.com "خلیل" لیالی مغتنم قدر http://balagholmobin17.mihanblog.com/post/314 <div align="center"><img src="http://s13.picofile.com/file/8397587718/%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><b><font size="4">خوش به حال عزیزانی که از فرصت مغتنم شب های قدر<br><font size="5" color="#FF6600">(نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم)</font><br>استفاده شایسته و بایسته را کرده اند و اما آن دسته از افرادی <br>که همچون بنده حقیر توفیق درک شب های قدر گذشته <br>نصیبشان نشده <font size="5" color="#FF6600">شب بیست و هفتم</font> هم احتمال قدر <br>بودنش از <font size="5" color="#FF6600">شب نوزدهم</font> قویتر هست، پس بجُنبیم تا دیر <br>نشده و این فرصت طلائی را از دست نداده ایم</font></b><br></div> text/html 2020-05-08T16:42:16+01:00 balagholmobin17.mihanblog.com "خلیل" میلاد امام مجتبی(ع) http://balagholmobin17.mihanblog.com/post/313 <div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/8396458134/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br><img src="http://s4.picofile.com/file/8396458168/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br>&nbsp;<b> نیمه ماه مبارک رمضان بنا بر مشهور روز میلاد امام حسن مجتبی(ع) <br>سبط اکبر رسول خدا(ص) و سرور جوانان اهل بهشت است <br>بعد از آن که آن حضرت متولد شد <br>علی(ع) او را نزد حضرت رسول خدا(ص) برد <br>آن حضرت زبان مبارک خود را در دهان او نهاد <br>و او شروع به مکیدن زبان حضرت نمود <br>سپس رسول خدا پرسید آیا برای او نامی نهاده اید..؟! <br>امیر مؤمنان عرض کرد: بر شما در نام او سبقت نمی گیرم <br>آن حضرت نیز فرمود: من هم بر پروردگار خود سبقت نمی گیرم <br>پس خداوند متعال جبرئیل را نازل کرد و فرمود: <br>برای محمد پسری متولد شده <br>سلام مرا به او برسان و تهنیت و مبارک باد بگوی <br>و بگو که علی نسبت به تو به منزله هارون است نسبت به موسی <br>پس او را به اسم پسر هارون نام گذاری نما<br>و اسم پسر هارون شبر و به زبان عربی « حسن » است <br>به اعتراف شیعه وسنی او یکی از پنج نفری است <br>« محمد(ص)، علی،&nbsp; فاطمه، امام حسن و امام حسین علیهم السلام » <br>است که آیه شریفه تطهیر در شأن آنان نازل شد <br>او کسی است که خداوند عالم هر رجس و پلیدی را از روح او زدود <br>و قلبش را به طهارتی مطهر فرمود که خزینه اسرا ر کتاب او باشد <br>همچنین شیعه و سنی روایت نمودند: <br>که خداوند به وسیله امام مجتبی و برادرش امام حسین <br></b></div><div align="center"><b>بهشت را زینت نموده است<br>هنگام وضو بندهای بدن آن حضرت می لرزید و رنگش زرد می گشت <br>از آن حضرت سؤال شد، فرمود: <br>حق است بر هر کس که نزد پروردگار عرش بایستد که رنگ او زرد شود <br>و بندهای بدنش بلرزد<br>حضرت امام جعفر صادق(ع) از پدر خود از امام زین العابدین(ع) نقل می کنند: <br>که حسن بن علی عابدترین اهل زمان خود و زاهدترین و فاضل ترین آنان بود <br>اگر حج می نمود پیاده و گاه پا برهنه می رفت <br>و هر گاه مرگ را به خاطر می آورد گریه می نمود<br>و اگر قبر را به یاد می آورد می گریست <br>و اگر برانگیختن قیامت را به یاد می آورد می گریست <br>و اگر به نماز می ایستاد بندهای بدنش می لرزید <br>و اگر بهشت و دوزخ را به یاد می آورد همچون مار گزیده مضطرب می شد <br>و از خدا بهشت را مسألت می نمود و از آتش دوزخ به خدا پناه میبرد <br>و از قرآن آیه « یا ایها الذین آمنوا» را<br>نمی خواند مگر این که می گفت: لبیک اللهم لبیک <br>و در هیچ حالی از احوالش دیده نمی شد مگر این که ذاکر خداوند سبحان بود <br>و زبانش راستگوترین مردم و پیامش فصیح ترین آنان بود<br>حلم آن حضرت همچون آفتاب برای دوست و دشمن آشکار بود&nbsp; <br>از رسول خدا(ص) روایت شده است که: <br>هر کس بر او « حسن» گریه کند <br>چشمش کور نشود در روزی که چشم ها کور می شود <br>و هر کس بر او محزون شود <br>قلب او محزون نشود در روزی که قلب ها محزون می شود <br>و هر کس او را در بقیع زیارت کند <br>قدمش بر صراط نمی لرزد روزی که قدم ها در آن روز می لرزد</b><br></div> text/html 2020-04-26T05:59:34+01:00 balagholmobin17.mihanblog.com "خلیل" رمضان ماه میهمانی خدا http://balagholmobin17.mihanblog.com/post/312 <br><br><br><img src="http://s11.picofile.com/file/8395212784/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%88_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><div align="center"><br><img src="http://s11.picofile.com/file/8395213318/%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AE%D8%AF%D8%A7.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s10.picofile.com/file/8395213384/%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%A7_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-03-25T06:22:49+01:00 balagholmobin17.mihanblog.com "خلیل" اعیاد شعبانیه مبارک باد... http://balagholmobin17.mihanblog.com/post/311 <div align="center"><b><font size="3"><font color="#33CC00"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">...اعیاد خجسته و فرخنده شعبانیه...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">میلاد حضرت <font color="#FF0000">امام حسین(ع)</font>، حضرت <font color="#CC33CC">امام سجاد(ع)<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font> <br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">حضرت <font color="#6666CC">ابالفضل العباس(س) </font>و <font color="#33CC00">آقا امام زمان(عج)<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> </font><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">بر عموم شیعیان جهان مبارک باد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"></font></b><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8392006576/59774_orig.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8392006600/N82891064_72294576.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br></div> text/html 2020-03-22T05:10:12+01:00 balagholmobin17.mihanblog.com "خلیل" عید مبعث مبارک باد... http://balagholmobin17.mihanblog.com/post/310 <div align="center"><b><font size="5"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">...مبعث نبی مکرم اسلام مبارک باد...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"></font></b><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8391679542/eid_mabas_99_01.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8391679642/7848471_879.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-03-18T04:19:36+01:00 balagholmobin17.mihanblog.com "خلیل" نوروز کرونایی گرامی باد... http://balagholmobin17.mihanblog.com/post/309 <div align="center"><b><font size="3"><font color="#006600"><font color="#009900"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">...عید نوروز</font> </font>گرامی و <font color="#FF0000">شهادت</font> <font color="#FF0000">امام کاطم(ع)</font> تسلیت باد...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></b><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8391290718/emammosa_kazem_photokade_com_3.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><img src="http://s7.picofile.com/file/8391290676/emam_kazem_as.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8391290584/Baner_norouz99_05_4_GraphicTarh_ir_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="4"><b>ضمن عرض تبریک <font color="#33CC00">عید نوروز و آغاز سال نو</font> <br>و تسلیت ایام <font color="#FF0000">شهادت آقا امام کاظم(ع)</font><br>سعی کنیم حرمت <font color="#FF0000">شهادت</font> را نگه داشته <br>و مزید بر شیوع <font color="#CC33CC">ویروس منحوس کرونا</font> در <br>خانه هایمان بمانیم</b></font><br></div> text/html 2020-03-07T07:29:10+01:00 balagholmobin17.mihanblog.com "خلیل" میلاد حضرت علی(ع) و روز پدر مبارک باد... http://balagholmobin17.mihanblog.com/post/308 <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8390329200/index.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8390329326/images.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><b><font size="3">" بنام پدر "<br><br>" پدر " یعنی تپش درقلب خانه<br>" پدر " یعنی تسلط برزمانه<br>" پدر " احساس خوب تکیه برکوه<br>" پدر " یعنی تسلی وقت اندوه<br>" پدر " یعنی ز من نام ونشانه<br><br>" پدر " یعنی فدای اهل خانه<br>" پدر " یعنی غرور ومستی من<br>" پدر " تمام هستی من<br>" پدر " لطف خدابرآدمیزاد<br>" پدر " کانون مهروعشق وامداد<br>" پدر " مشکل گشای خانواده<br><br>" پدر " یک قهرمان فوق العاده<br>" پدر " سرخ میکندصورت به سیلی<br>رخ فرزند نگردد زرد و نیلی<br>" پدر " لطف خدا روی زمین است<br>همیشه لایق صدآفرین است...<br><br></font></b><br></div> text/html 2020-02-23T04:25:28+01:00 balagholmobin17.mihanblog.com "خلیل" حضور در دو حماسه بزرگ... http://balagholmobin17.mihanblog.com/post/306 <div align="center"> <b><font size="6"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font size="4">...حضورم در راهپیمای 22 بهمن 98...</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></b></div><div align="center"><font size="5"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">...و انتخابات دوم اسفند 98...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></b></font></div><img src="http://s6.picofile.com/file/8389023584/photo_2020_02_23_07_48_46.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8389023600/photo_2020_02_23_07_48_39.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><div><br><div align="center"><b><font size="5"><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">...حضورم در انتخابات دوم اسفند بعنوان ناظر مسئول...</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"></font></b></div><img src="http://s6.picofile.com/file/8389023676/photo_2020_02_23_07_48_29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8389023692/photo_2020_02_23_07_48_20.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div> text/html 2020-02-12T16:02:44+01:00 balagholmobin17.mihanblog.com "خلیل" میلاد حضرت زهرا(س) مبارک باد... http://balagholmobin17.mihanblog.com/post/304 <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8387999334/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9_1.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8387999434/aHR0cHM6Ly9jZG4ueWpjLmlyL2ZpbGVzL2ZhL25ld3MvMTM5Ny8xMi81Lzk0OTI3NDNfNTMxLmpwZw_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-02-06T05:35:51+01:00 balagholmobin17.mihanblog.com "خلیل" دهه فجر انقلاب.. http://balagholmobin17.mihanblog.com/post/302 <br> <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8387297592/dahe_fajr_7.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8387652984/22%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-01-10T05:45:32+01:00 balagholmobin17.mihanblog.com "خلیل" ایام غم انگیز فاطمیه تسلیت باد... http://balagholmobin17.mihanblog.com/post/299 <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8384412734/wx6c_8219935_9260f.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="3"><b>در مورد شهادت حضرت زهرا(س) روایت داریم که: <br>(عاشَت بَعدَ اَبِیهَا خَمسهَ وَ سَبعِینَ یَوماً)<br>یعنی زندگی کرد زهرا بعد از پدرش 75 روز <br>با توجه به این که عبارات در صدر اسلام بدون نقطه <br>بوده است لدا میشود تِسعِین هم نقطه گذاری شود<br>(عاشَت بَعدَ اَبِیها خَمسَهَ وَ تِسعِینَ یَوماً)<br>یعنی زندگی کرد زهرا بعد از پدرش 95 روز</b></font><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8384412742/121678_185.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-01-04T17:31:23+01:00 balagholmobin17.mihanblog.com "خلیل" شهادت قاسم بن الحسن تسلیت... http://balagholmobin17.mihanblog.com/post/298 <font size="2"><b><font size="3" color="#FF0000">شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی </font></b></font><font size="3" color="#FF0000"><b>و ابو مهدی المهندس تسلیت</b></font><font size="2"><b> <font size="3" color="#FF0000">باد</font></b></font><br><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8383856000/5321228.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s7.picofile.com/file/8383856142/Shahid_soleymani_Demo.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s7.picofile.com/file/8383855926/index.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font color="#FF0000"><b><font size="4">شهادت قاسم بن الحسن بر حسین زمان تسلیت باد</font></b></font><br></div> text/html 2019-12-20T09:28:52+01:00 balagholmobin17.mihanblog.com "خلیل" شب چله(یلدا) http://balagholmobin17.mihanblog.com/post/296 <div align="center"><font size="4"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif">شب یلدا به امید پایان یلدای غیبت مولایمان مبارک باد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"></b></font><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8382254068/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8_%DB%B1%DB%B2_%DB%B0%DB%B7_%DB%B1%DB%B5_%DB%B4%DB%B0_%DB%B2%DB%B0_min.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div>